Idre och Sälen först i Sverige med en hållbarhetsmärkning för destinationer

Idre och Sälen har nu blivit godkända som Sustainable destinations. Under perioden 2016-2018 har de två destinationerna varit piloter för den norska modellen ”Bærekraftig reisemål” (Sustainable destination) som säkrar att destinationen sätter sitt arbete med hållbarhet i system.

Projektet har samarbetat med Innovasjon Norge som stöttat Sälen och Idre som piloter för märkningen i Sverige. Arbetet har även följts av Visit Dalarna, Region Dalarna samt Tillväxtverket.

”Bærekraftigt reisemål” är en kvalitetsmärkning för destinationer i Norge och i dag är 14 norska destinationer godkända. Fler väntas få sitt kvalitetsmärke under 2018.
I dagsläget finns ingen certifiering av hela destinationer i Sverige, utan enbart på företagsnivå.

Destinationerna Sälen och Idre är Sveriges största respektive fjärde största vintersportdestination. Genom SITE – projektet arbetar båda dessa destinationer med internationalisering och för att bli helårsdestinationer.

”Arbetet med hållbarhet är väldigt viktigt då destinationerna i Scandinavian Mountains har som mål att nå nya målgrupper i bland annat Europa.” säger Camilla Lind, huvudprojektledare i SITE Destination.

Märkningen bygger på en internationell standard (GSTC-D) som sätter tydliga krav på destinationers förmåga när det gäller hållbar utveckling.

”Märkningen förutsätter att destinationen tar till vara natur, kultur, miljö, sociala värden och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har skett i samverkan med kommuner, destinationsbolag, företag och övriga aktörer” säger Camilla Lind.

Source: Älvdalens kommun
Article: http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Idre-och-Salen-forst-i-Sverige-med-en-hallbarhetsmarkning-for-destinationer/