Tankstation för HVO vid sågverk

För att minska utsläppen i transportsektorn krävs en infrastruktur som gör det enkelt att tanka fossilfritt. Fiskarheden öppnar därför en station för förnybart bränsle vid sågverket.

Fiskarheden Trävaru AB sätter upp en ny tankstation för HVO och AdBlue i samarbete med Energifabriken. Den nya tankstationen finansieras med medel från Klimatklivet och gör att Fiskarheden kan ställa om alltfler virkestransporter till fossilfritt bränsle.

För att Sverige ska minska utsläppen i transportsektorn krävs en infrastruktur som gör det enkelt att tanka fossilfritt. Ofta placeras tankstationer vid genomfartsleder, men med den nya tankstationen i anslutning till Fiskarheden öppnas möjligheten att tanka förnybart bränsle direkt vid det centrala trafiknav som sågverket representerar.

Med den nya tankstationen erbjuder Energifabriken nu 27 fossilfria mackar som är öppna för både personbilar och lastbilar, varav tre är i Dalarna. Klimatklivet har bidragit till att snabba upp utbyggnaden av tankstationer för 100 procent HVO.

Tack vare vårt samarbete med Fiskarheden och Klimatklivet är vi glada att kunna erbjuda det förnybara bränslet HVO, som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90%, till företag och privatpersoner i Sälenfjällen. Tankstationen i Fiskarheden tillsammans med våra tankställen i Mora och Gagnef ger den tunga trafiken god tillgång till förnybart bränsle över hela Dalarna, säger Charlotte Elander, vd för Energifabriken i ett pressmeddelande.

Source: Skogsaktuellt
Article: http://www.skogsaktuellt.se/artikel/56541/tankstation-for-hvo-vid-sagverk.html