Vd-intervjun: "Stål är ett fantastiskt material"

Hans yrkesbana är präglad av stål och tog sin början på Scania 1980.

– Jag tycker det är att fantastiskt material som ständigt omger oss och är ofta en förutsättning för det mesta omkring oss. I någon mening byggs samhället av stål, säger Bo-Erik Pers.

Idag är han sedan några år vd för Jernkontoret och forfarande mitt i stålvärlden, numera med kanske ännu bättre helikoptersyn över branschen än tidigare.

Bo-Erik Pers är dalmas, uppvuxen i Mora och har under större delen av livet bott i Dalarna. Men för högre studier bar det av till Stockholm och KTH där han läste maskinteknik och gick direkt från studierna till Scania i Södertälje 1980, där han inledningsvis jobbade som elevingenjör på tekniska beräkningar, chassikonstruktion. Han blev så småningom också ansvarig för tekniska beräkningsgruppen. Han vet alltså vad som krävs för att hålla en lastbil säkert på vägen.

– Det var ett fantastiskt roligt jobb och det är något jag burit med mig.

Där var han kvar till 1985, då familjen flyttade till Borlänge, där Pers fick jobb på konsultföretaget Daltek – ägt av ABB, SSAB och Stora – som ansvarig för materialteknik.

– Där byggde jag bland annat ett laboratorium och fick faktiskt kopiera en hel del av Scanias komponentprovningslaboratorium.

Det blev alltså en fortsättning av tekniska beräkningar för Bo-Erik Pers; hållfasthetsprovning, dynamisk provning, materialprovning och materialanalyser åt företag runtom i landet.

Två decennier i SSAB
– Där stannade jag i fyra år, då jag fick jobb som vice vd för Dickson Preform som tillhörde en koncern inom SSAB och sysslade med rullformning. Där hamnade jag i en omfattande omstrukturering inom SSAB och landade som marknadsansvarig i systerbolaget Dickson Tuman.

Det blev också en relativt kort sejour, omkring två år, innan Bo-Erik Pers kom in i SSAB Tunnplåt och blev via varierande arbetsuppgifter chef för applikationsteknik.

– Jag hade många olika uppgifter på SSAB. Jag var marknadschef för metallbelagda och kallvalsade produkter till exempel. Efter en förändring slogs varmvalsade och kallvalsade produkter ihop till ett affärsområde som jag drev. Under den tiden bekostade företaget en marknadsutbildning som jag satte stort värde på. Jag blev mer systematisk i mitt arbete.

– En period drev jag forskning och utveckling, ett spännande och inspirerande område med fantastiskt duktiga människor.

Där passade naturligtvis Bo-Erik Pers kunskaper, bland annat från Scania, väldigt bra.

– Det gällde att ta fram bra produkter som gav kunderna fördelar. Inte minst för produkter som är i rörelse, som tunga fordon, släpvagnar, kranar och så vidare. Krocksäkra bilar jobbade vi också mycket med.

Under Bo-Erik Pers tid på SSAB har utvecklingen av höghållfasta stål varit intensiv.
– Under åren har man gått upp i hållfasthetsnivå och successivt blivit duktigare på att hitta sätt att sälja in och argumentera för produkterna och öka samarbetet med kunderna.

– Det är mycket viktigt för ett företag som SSAB att ha goda relationer till kunderna, ha ett gott samarbete och åtnjuta ett gott förtroende på marknaden. Jag var så småningom marknadsdirektör på företaget och jobbade mycket med att öka det förtroendekapitalet.

– Jag brukade hävda att vi säljer konkurrenskraft. Vi ökade kundens konkurrenskraft med våra produkter.

– Kan vi hjälpa en trailertillverkare att tillverka en lättare trailer som kan lasta mer, ökar tillverkarens konkurrenskraft på den marknaden. Kan vi hjälpa en biltillverkare att bygga en ännu mer krocksäker personbil, ökar vi biltillverkarens konkurrenskraft...

– I SSAB-sfären har jag tillbringat 21 år, konstaterar Bo-Erik Pers. Från 1989 till 2010. Det var en fantastiskt rolig tid i SSAB.

Under tiden i konsultbolaget, liksom i Dickson Preform och Dickson Tuman, ägnade Pers mycket tid åt försäljning och marknadsföring, något som intresserade honom mycket.

– När jag kom in på applikationstekniken på SSAB handlade det om att skapa förutsättningar för affärer med hjälp av teknologi.
– Det som drev mig var viljan att skapa bättre produkter med hjälp av avancerade material. Det hade jag lärt mig på Scania och det drevs jag mycket av.

Ett nytt kapitel
År 2010 tog karriären en ny vändning för Bo-Erik Pers.
– Erbjudandet om att gå in som vd på Jernkontoret kom som en möjlighet och en väldigt intressant möjlighet, säger han.

Svårt att lämna SSAB efter 21 år?
– Allt har sin tid, men visst måste man tänka efter innan man tar de här besluten.
Uppenbarligen var det rätt beslut att tacka ja till erbjudandet.

– Jag tycker det här är ett otroligt roligt jobb. Det har fogat ytterligare ett par pusselbitar till den erfarenhet jag har på det här området.

Som vd för Jernkontoret får Bo-Erik Pers naturligtvis möjligheten att jobba med de som leder stålföretagen i Sverige och det betyder förstås att han har täta kontakter med sitt gamla företag SSAB. Det var också Jernkontoret som fick Bo-Erik Pers att lämna Borlänge för Stockholm.

– Inledningsvis hade jag en övernattningslägenhet, men det håller inte att pendla alltför länge, så efter en tid sålde vi huset i Borlänge och flyttade till Stockholm.

Anrik organisation
Jernkontoret är historisk mark då det bildades redan 1747.
Det gör den svenska stålindustrins branschorganisation till landets äldsta näringsorganisation. Det är också ett bevis för att gruv- och stålindustrin har långa anor som en av våra riktigt tunga basnäringar.

Som tolfte vd för organisationen sedan början av 1900-talet ägnar sig Bo-Erik Pers åt frågor som rör bland annat handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet, branschstatistik och bergshistorisk forskning.

– Det är mycket möten, konstaterar Bo-Erik Pers när han ska beskriva en arbetsdag som vd på Jernkontoret. Vi bedriver en hel del lobbyverksamhet och har många kontakter; med regering och riksdag, departementen, vi har kontakter med EU-kommissionen och -parlamentet och ministerrådet och i andra änden med svenskt näringsliv och andra näringsorganisationer som vi samarbetar med; skogsindustrin till exempel, gruvorna, industriarbetsgivarna, fackförbunden och många fler.

– Vi har ju samma syn på mycket. Alla verkar för att utveckla näringslivet och företagen.

Hur fungerar samarbetet med politikerna?
– Generellt tycker jag samarbetet med det politiska systemet stärkts över tid. Det finns en ökande förståelse hos politikerna för ett väl fungerande näringsliv. Även mot myndigheter har samarbetet ökat och det är jag tacksam för.
– Jag tror vi har en stor fördel i Sverige, som har med den svenska kulturen att göra. Vi har lite av en konsensuskultur. Vi är öppna för att sitta och prata med varann, vrida och vända på argumenten. Det leder till en gemensam och ökad förståelse över tid.

Förändrad verksamhet
Jernkontoret bildades alltså för 270 år sedan och det har runnit en hel del smält järn ur masugnarna sedan dess.

– Det är en hel del som skiljer dagens verksamhet från den som bedrevs i begynnelsen, konstaterar Pers. Jernkontoret bildades av Fredrik I för att järnbruksverksamheten betydde så mycket för landet. På den tiden fanns ju hundratals järnbruk i Sverige som behövde en sammanhållande länk.

– Jernkontoret var även bank på den tiden, den andra som bildades i landet, faktiskt, efter Riksbanken. Flera av de bruk som fortfarande finns kvar idag har lånat pengar av Jernkontoret för att komma igång med sin verksamhet. Idag agerar vi dock inte bank längre.

Klimatutmaningar
– Till de största utmaningarna för stålindustrin hör inte minst de som har med klimatet att göra. Vi välkomnade FN:s 17 globala hållbarhetsmål när de kom för några år sedan. Vi samarbetar med Stockholm Environment Institute för att ta fram en kompass för hur vi ska navigera bland och ta hänsyn till de globala målen. Vi håller också på att ta fram en klimatfärdplan för att nå fossilfrihet. Den ska överlämnas till regeringen i mars.

En del i detta är SSABs, LKABs och Vattenfalls Hybrit-projekt.

Bo-Erik Pers har varit Jernkontorets vd i drygt sju år och han stortrivs på jobbet och ser inte någon anledning att förändra den situationen.
– Jag tycker det är ett intressant spektrum av frågor. Jag är långt ifrån fullärd utan är ödmjuk inför de utmaningar som finns.

Source: Svensk Verkstad
Article: http://www.svenskverkstad.se/vd-intervjun-stal-ar-ett-fantastiskt-material