Avesta kommun bygger väg in till Googles mark

Nu tas nästa steg på Googles mark i Horndal. I slutet på sommaren går Avesta kommun ut med en upphandling om att bygga södra infarten till det markområde som Google köpt.

Arbetet är ett led i att göra marken som Google köpt byggklar. Något beslut om en etablering på området är dock fortfarande inte fattat.

Den aktuella vägen är en förlängning av befintlig infart. Det handlar om 600 meter väg som blir en gemensamhetsanläggning mellan Google, Avesta kommun, Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät.

Att det är Avesta kommun som står som ansvarig för bygget är Googles eget val.

- De har uttalat sitt stora förtroende för oss; vi kan hantera uppgiften, har relevant expertis men också den bästa lokalkännedomen, säger Avestas kommunalråd Lars Isacsson.

Upphandlingsunderlaget ska ligga klart och kunna skickas ut till intresserade efter semestrarna. Målet är att vägbygget kan starta i november och stå klart under våren 2019.

Source: Avesta kommun
Article: https://www.avesta.se/-/nyheter/arbete-och-naringsliv/avesta-kommun-bygger-vag-in-till-googles-mark/