Gruvbolagets företrädesemission fulltecknad inför notering

Gruvprospekteringsbolaget Nordic Iron Ores företrädesemission inför notering på Nasdaq First North har fulltecknats. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Source: Dagens industri
Article: https://www.di.se/nyheter/gruvbolagets-foretradesemission-fulltecknad-infor-notering/

July 6, 2018

Mining | Ludvika

Back to archive