Regeringen flyttar hem industriproduktion till Sverige

Satsar 20 miljoner kronor för 2018 och 2019.

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Source: Industri Nyheter.se
Article: http://www.industrinyheter.se/20180719/27356/regeringen-flyttar-hem-industriproduktion-till-sverige

July 19, 2018

Back to archive