Setra redovisar ökat resultat för första halvåret

Träindustriföretaget Setra redovisar för första halvåret 2018 ett rörelseresultat på 233 (90) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 2 359 (2 082) Mkr.

 

Source: Industripress.se
Article: http://www.industripress.se/setra-redovisar-a-kat-resultat-fa-r-fa-rsta-halva-ret