Sting Bioeconomy ska lyfta framtidens tillväxtföretag

I dagarna lanseras Sting Bioeconomy, en ny spetsinkubator som ska bidra till att utveckla innovationer inom området skogsbaserad bioekonomi och öka antalet snabbväxande företag inom detta område.

 

Source: Papper och massa
Article: http://www.papperochmassa.se/20180823/2213/sting-bioeconomy-ska-lyfta-framtidens-tillvaxtforetag

August 23, 2018

Bioeconomy

Back to archive