En kvarts miljard satsas på att framtidssäkra elnätet i Dalarna

Elnätsföretaget Ellevio satsar 250 miljoner kronor på att framtidssäkra elnätet i Dalarna. Omkring 10 600 hushåll berörs av arbetet.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/dalarna/en-kvarts-miljard-satsas-pa-att-framtidssakra-elnatet-for-10-600-hushall-i-dalarna

September 18, 2018

Data center

Back to archive