Ny gästprofessor ska fokusera på forskning om korslimmat trä

Lech Muszynski kommer att kombinera metoder för att övervaka miljöpåverkan på fullskaliga byggnader med kunskap från småskaliga laboratorieexperiment för att förbättra design och konstruktion av höga trähus.

 

Source: Linneuniversitetet
Article: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/ny-gastprofessor-ska-fokusera-pa-forskning-om-korslimmat-tra/

September 19, 2018

Bioeconomy

Back to archive