Stora Enso levererar biokomposit till Orthex Groups hållbara köksredskap

Stora Enso levererar biokomposit till Orthex Groups hållbara köksredskap med upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck.

 

Source: Industripress.se
Article: http://www.industripress.se/skog/stora-enso-levererar-biokomposit-till-orthex-groups-ha-llbara-ka-ksredskap-med-upp-till-80-procent-la-gre-koldioxidavtryck

September 25, 2018

Bioeconomy

Back to archive