Stora Enso och TRÄ Group samarbetar för att utveckla innovativa och digitala tjänster för byggnader i trä

Stora Enso och TRÄ Group samarbetar för att utveckla innovativa och digitala tjänster för byggnader i trä. Stora Enso och TRÄ Group har undertecknat ett samarbetsavtal för att effektivisera byggandet och utvidga digitaliseringen inom byggbranschens värdekedja ...

 

Source: Byggnorden.se
Article: http://www.byggnorden.se/projekt/stora-enso-och-tra-group-samarbetar-fa-r-att-utveckla-innovativa-och-digitala-tja-nster-fa-r-byggnader-i-tra

September 24, 2018

Bioeconomy

Back to archive