Stora Enso partnerföretag i Female Leader Engineer

I år är Stora Enso ett av partnerföretagen i initiativet Female Leader Engineer, vars syfte är att lyfta fram unga framstående kvinnliga civilingenjörsstudenter och skapa en plattform mellan dessa och svenska industriföretag.

 

Source: Packnyheter.se
Article: http://www.packnyheter.se/default.asp?id=13819&show=more&titel=Stora-Enso-partnerf%C3%B6retag-i-Female-Leader-Engineer