”Träbyggandet är här och nu!”

Träbyggandet är ett stort, nationellt intresse och det fortsätter att växa. Under Trä & Teknik-mässan lyftes många exempel fram där trä är en viktig del av lösningen för några av våra mest aktuella samhällsproblem.

 

Source: Svenskbyggtidning.se
Article: https://www.svenskbyggtidning.se/2018/09/03/svenskt-tra-trabyggandet-ar-har-och-nu/

September 3, 2018

Bioeconomy

Back to archive