Setra utvecklar träindustricenter i Långshyttan

Setra börjar tillverka komponenter till dörrar och fönster i Långshyttan nu i oktober. Tillverkningen av korslimmat trä (KL-trä) startar under 2020. Satsningarna görs för att utveckla Långshyttan till ett nytt träindustricenter.

 

Source: Järn Bygg Färg
Article: https://jarnbyggfarg.se/nyheter/986-setra-utvecklar-traindustricenter

October 21, 2018

Bioeconomy | Hedemora

Back to archive