Google tar nästa steg i Avesta

Nu tar Google ett steg till i Avesta. I dagarna har en samrådshandling lämnats in till Länsstyrelsen Dalarna, som ett första led i arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådshandlingen handlar om ett avgränsningssamråd för att bestämma MKB:ns innehåll och omfattning. Även myndigheter och privata sakägare kommer att få ta del av handlingen och delta i samrådet.

Det berättade kommunalrådet Lars Isacsson för Avesta företagare i samband med november månads Företagarfrukost.

- Det är inte samma sak som ett investeringsbeslut, men det visar ändå på vilka möjligheter som finns i vår kommun. Det är tydligt att Google ser en stor potential för vår ort, säger kommunalrådet Lars Isacsson.

Samtidigt som samrådshandlingen har skickats in, pågår redan arbetet med markområdet som Google köpte i december 2016. Under sommaren avverkades 47 av de totalt 109 hektaren. Timmer, massaved och rötter har sedan dess forslats bort från området.

I dagarna påbörjas arbetet med den södra infartsvägen till området, sedan en upphandling genomförts för uppdraget. Vägen ska stå klar i maj månad 2019.

- Det här känns mycket bra. Avesta har hela tiden försökt leva upp till Googles förväntningar. Vi fortsätter att arbeta utifrån våra honnörsord som handlingskraft, professionalitet, trovärdighet och tillit. I och med samrådshandlingen kan vi konstatera att processen går enligt planerna, men Google har fortfarande inte fattat något beslut om att bygga, säger kommundirektör Anders Friberg.

Source: Avesta kommun
Article: https://www.avesta.se/-/nyheter/arbete-och-naringsliv/google-tar-nasta-steg-i-avesta/?f=7

November 13, 2018

Data center | Avesta

Back to archive