Investeringar i datacenter fördubblas till 2025

Luleå Investeringar i nordiska datacenter fördubblas till år 2025, enligt en rapport från Business Sweden.

Source: Affärer i Norr
Article: http://www.affarerinorr.se/nyheter/2018/november/investeringar-i-datacenter-foerdubblas-till-2025/