Stora Enso undertecknar avtal om att förvärva skogstillgångar i Bergvik Skog

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har undertecknat ett bindande avtal angående den tidigare annonserade avsikten att...

 

Source: Industripress.se
Article: http://www.industripress.se/skog/stora-enso-undertecknar-avtal-om-att-fa-rva-rva-skogstillga-ngar-i-bergvik-skog