Kvalitetssäkring av Nordic Iron Ore AB:s mineralresursberäkning för Blötberget klar för genomförbarhetsstudien

Nordic Iron Ore AB (publ) (“NIO” eller “Bolaget”) har nöjet att meddela att Golder Associates UK Ltd (“Golder”) har genomfört en...

 

Source: Cision
Article: https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/kvalitetssakring-av-nordic-iron-ore-ab-s-mineralresursberakning-for-blotberget-klar-for-genomforbarh,c2782246

April 5, 2019

Mining | Ludvika

Back to archive