Världsarvsstaden Falun utvald som hållbar pilot i projekt

Världsarvet Falun och Kopparbergslagen har blivit utvald som pilot i ett nytt projekt som ska lyfta och utveckla världsarv som hållbara besöksmål.

Source: Turismnytt.se
Article: https://www.turismnytt.se/varldsarvsstaden-falun-utvald-som-hallbar-pilot/