Bygget av nya serverhallen i Falun sysselsätter 30-tal personer

Byggentreprenaden av företaget Ecodatacenters andra serverhall uppgår till cirka 45 miljoner kronor och kommer att sysselsätta ett...

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/falu-kommun/bygget-av-nya-serverhallen-i-falun-sysselsatter-30-tal-personer-och-kostar-45-miljoner-kronor