EcoDataCenter låter bygga en andra datahall på Sveriges största colocation campus

EcoDataCenters Campus Falun består av totalt 80 000 kvm. I och med uppförandet av en andra datahall kommer en fjärdedel av marken att vara...

Source: Dagens Infrastruktur
Article: https://www.dagensinfrastruktur.se/2019/05/07/ecodatacenter-later-bygga-en-andra-datahall-pa-sveriges-storsta-colocation-campus/