Järnmalmspriset på femårshögsta

Järnmalmsvärdet har nått sin högsta nivå på fem år, över 100 dollar per ton för ett kontrakt på Singapores råvarubörs, efter att...

 

Source: Avanza Bank
Article: https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/05/17/jarnmalmspriset-pa-femarshogsta.html

May 17, 2019

Mining

Back to archive