Nordic Iron Ore har fått undersökningstillstånd för Ludvikafältet 1

Nordic Iron Ore har blivit beviljat undersökningstillstånd för Ludvikafältet nr 1. "Beslutet är ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor"

Source: Dagens industri
Article: https://www.di.se/bors/telegram/a1de8f5e-7fe3-43b4-a6b1-ab1f66285590

May 10, 2019

Ludvika | Mining

Back to archive