Vattenfall och Microsoft samarbetar för hållbara datacenter i Sverige

Vattenfall och Microsoft har inlett ett samarbete för att förse nya datacenter i Sverige med förnybar el och avsevärt minska de totala...

 

Source: Energipress.se
Article: http://www.energipress.se/el-energinat/vattenfall-och-microsoft-samarbetar-fa-r-ha-llbara-datacenter-i-sverige