Fortsatt ökad turism i Dalarna

"En stark besöksdestination" Turismen fortsätter att öka i Dalarna. Skidåkning och den vackra naturen lockar många svenska men även internationella besökare.

 

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/dalarnas-lan/fortsatt-okad-turism-i-dalarna-en-stark-besoksdestination