Fiskarheden flyttar över till tåget

När Västerdalsbanan nu invigs öppnar det för att Fiskarheden kör trävaror, timmer och flis på järnväg.

 

Source: Transportnet SE
Article: https://www.transportnet.se/article/view/672054/fiskarheden_flyttar_over_till_taget