Miljövinster när Fiskarheden börjar transportera på nyöppnade Västerdalsbanan

Den 20 augusti invigs den nya Västerdalsbanan på upprustade virkesterminalen i Malungsfors med pompa och ståt. Bland annat kommer...

 

Source: Infrasverige.se
Article: http://www.infrasverige.se/transport/milja-vinster-na-r-fiskarheden-ba-rjar-transportera-pa-nya-ppnade-va-sterdalsbanan