Världens första klimatpositiva datacenter i Falun utvidgas ytterligare

Världens grönaste datacenter invigdes i slutet av förra året i Falun. Centrets överskottsvärme kommer att användas i pelletsproduktion och för att värma byggnader och bostadshus. Schneider Electric är en strategisk partner till bolaget EcoDataCenter AB.

 

Source: Industritorget.se
Article: https://www.industritorget.se/nyheter/+v%C3%A4rldens+f%C3%B6rsta+klimatpositiva+datacenter+i+falun+utvidgas+ytterligare/25322/

August 20, 2019

Data center | Falun

Back to archive