Nordic Iron Ore AB meddelar positivt utfall av genomförbarhetsstudien för Blötberget

Nordic Iron Ore meddelar att resultatet från den genomförbarhetsstudie som konsultbolaget Golder Associates utfört åt bolaget för att påbörja gruvbrytning vid Blötberget har inkommit. Studien visar att goda förutsättningarna finns på plats för en lönsam gruvdrift.

Genomförbarhetsstudien visar bland annat...

Source: Tanalys
Article: http://tanalys.se/nordic-iron-ore-ab-meddelar-positivt-utfall-av-genomforbarhetsstudien-for-blotberget/

October 2, 2019

Mining | Ludvika

Back to archive