Svensk Exportkredit ökar fokus på finansiering av omställningen till en fossilsnål ekonomi

Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Svensk Exportkredit (SEK) vill vara en positiv kraft i arbetet och väljer nu att stötta industrins investeringar för omställning i Sverige.

Omställningen till att nå nollutsläpp 2045 är en succesiv förflyttning som kräver investeringar i många delar av samhället. En viktig del av resan är att mobilisera kapital. Privat kapital kommer att vara en förutsättning för att lyckas. SEK kan och vill bidra som en kompletterande aktör till banker och investerare i omställningen.

Source: News Cision
Article: https://news.cision.com/se/ab-svensk-exportkredit/r/svensk-exportkredit-okar-fokus-pa-finansiering-av-omstallningen-till-en-fossilsnal-ekonomi,c2930866

October 12, 2019

Back to archive