Nio miljarder investeras i Idre

"Vi märker inte av någon konjunkturnedgång"

Det råder byggrusch på fjällanläggningarna runt Idre. Totalt beräknas 9 miljarder kronor ha investeras fram till och med 2029.

Source: Dalarnas Tidningar
Article: https://www.dt.se/artikel/nio-miljarder-investeras-i-idre-vi-marker-inte-av-nagon-konjunkturnedgang