Om oss

Invest in Dalarna erbjuder investeringsrådgivning för ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna.

Invest in Dalarna arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft och öka tillväxten i små och medelstora företag. Detta sker främst genom marknadsföring av det regionala näringslivet och affärsrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och sker under sekretess. Den service Invest in Dalarna tillhandahåller skräddarsys utifrån kundens behov för att säkerställa långsiktigt hållbara investeringar i Dalarna och Sverige.

I en allt mer globaliserad värld har investeringsfrämjandet blivit allt viktigare.

Att som land eller region arbeta med sin attraktivitet i syfte att locka till sig internationella företag är idag en självklarhet. Konkurrensen är stenhård men för de som lyckas kan en större etablering/investering skapa enorma utvecklingsmöjligheter.

Invest in Dalarna har ett nära samarbete med Dalarnas 15 kommuner, branschkluster och regionala näringslivsfrämjare. Som regional partner till Business Sweden, Sveriges export- och investeringsråd, har projektet ett gott samarbete med myndighetens övriga kontor i Sverige och utomlands. Vi kan i och med detta erbjuda ett unikt spektra av kompetens och kontakter som underlättar vid en etablering eller expansion av verksamhet i Dalarna.

Det investeringsfrämjande arbetet i Dalarna startade i början av 2000-talet. Organisationen har funnits hos Region Dalarna och Mellansvenska handelskammaren, men sedan 2008 drivs verksamheten av Almi Företagspartner GävleDala AB.

Projektet medfinansieras av Region Dalarna och EUs strukturfonder.

Workshop om internationella investeringar

Under projektperioden har Business Sweden i samarbete med Invest in Dalarna Agency genomfört en workshopserie med näringslivsfrämjande aktörer i Dalarna om hur vi kan arbeta gemensamt för att attrahera internationella investeringar till regionen. Målet med workshopserien är att få en fördjupad förståelse för hur arbetet med att attrahera internationella investeringar kan se ut samt att konkret identifiera ett antal konkurrenskraftiga investeringsområden och därmed vara redo för att attrahera faktiska investeringar.

Workshop nummer 1 i serien genomfördes i Borlänge, material från workshopen hittar du här.

Workshop nummer 2 i serien genomfördes i Avesta, material från workshopen hittar du här.

Workshop nummer 3 i serien genomfördes i Snöå bruk, material från workshopen hittar du här. 

bkp2hwn2ovaxiqwcb2oe

Regionalt exportcenter i Dalarna

Invest in Dalarna Agency ingår tillsammans med Almi Företagspartner GävleDala, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Enterprise Europe Network, Länsstyrelsen Dalarna och Mellansvenska Handelskammaren i regionalt exportcenter i Dalarna.

Genom exportcenter och portalen www.verksamt.se/dalarna är ambitionen att företagen ska hitta rätt.