Om oss

Invest in Dalarna arbetar investeringsfrämjande för ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna.

Invest in Dalarna arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft och öka tillväxten i små och medelstora företag. Detta sker främst genom marknadsföring av det regionala näringslivet och rådgivning. Den service Invest in Dalarna tillhandahåller skräddarsys utifrån kundens behov för att säkerställa långsiktigt hållbara investeringar i Dalarna och Sverige.

I en allt mer globaliserad värld har investeringsfrämjandet blivit allt viktigare.

Att som land eller region arbeta med sin attraktivitet i syfte att locka till sig internationella företag är idag en självklarhet. Konkurrensen är stenhård men för de som lyckas kan en större etablering/investering skapa enorma utvecklingsmöjligheter.

Invest in Dalarna har ett nära samarbete med Dalarnas 15 kommuner, branschkluster och regionala näringslivsfrämjare. Som regional partner till Business Sweden, Sveriges export- och investeringsråd, har verksamheten ett gott samarbete med myndighetens övriga kontor i Sverige och utomlands. Vi kan i och med detta erbjuda ett unikt spektra av kompetens och kontakter som underlättar vid en etablering eller expansion av verksamhet i Dalarna.

Det investeringsfrämjande arbetet i Dalarna startade i början av 2000-talet. Organisationen har funnits hos Region Dalarna och Mellansvenska handelskammaren och 2009-2019 var Almi Företagspartner GävleDala AB projektägare. 2020-2022 drevs verksamheten inom ramen för projektet Hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan, med Region Dalarna som projektägare. Projektet medfinansierades av Region Dalarna och EUs strukturfonder.

I juni 2022 beslutade Region Dalarnas regionala utvecklingsnämnd att den investeringsfrämjande verksamheten ska bedrivas inom ordinarie verksamhet. Från och med 1 januari 2023 är Invest in Dalarna Agency en del av Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning inom enheten näringsliv.